O Meu Estudio

As novas tecnoloxias abriron-me a porta de unha creativade extrema sen límite imaxinativo para deseñar novas vertentes artísticas dirixidas sobre a reportaxe social, industrial e publicitária.

A gravación e postproducción videográfica en HDV 16:9 achegou a calidade do cine aos meus clientes, surprendidos pola definición e nova estética cinematográfica.

Na empresa “Antonio Matías, fotógrafo” somos conscientes de que non chega só con posuir a última tecnoloxia se non que son necesários moitos elementos criativos, asi como novas ideas que permitan facer correr ar frescos nas produccións fotográficas e videográficas.

As nosas autorías en DVD son un exemplo de extrema orixinalidade, aportando unha flexibilidade de navegación polos contidos do DVD non vista até a data no mundo da reportaxe social.

Esta combinación de meios técnicos e creatividade fai que os nosos clientes sintan unha enorme satisfación ao ver os resultados, o noso meta final.